Aug11

SAX MINISTRY|VGJAZZ @ House of Blues Foundation Room

House of Blues Foundation Room, 1204 Caroline St, Houston, Texas

OPEN TO THE PUBLIC 6:30-9:30